Ansvar


Ansvar

För oss på Parador går boende med anspråk hand i hand med ansvaret att bevara naturen för de kommande generationerna – vi strävar efter att uppnå en perfekt jämvikt mellan miljö, det sociala och ekonomi.

läs mer
 • Hållbarhet

  En hållbar produktion får en allt högre prioritet hos Parador. Hos oss används uteslutande kontrollerade råvaror för tillverkningen av produkter för hälsosamt boende.

  mer ...
 • Paradorinitiativet

  För ansvaret att bevara naturen för de kommande generationerna ligger i våra händer. Därför tar Parador initiativ och stödjer elevinitiativet Plant-for-the-Planet som den 13-åriga...

  mer ...
 • Eco Balance

  Laminat-, parkett- och vinylprodukterna i serierna Eco Balance och Eco Balance PUR förenar designkvalitet och innovation med en ekologiskt hållbar tillverkning. Dessa golv sätter nya standarder vad...

  mer ...
 • Miljöbalans

  Med Parador Eco Balance-produkter bidrar vi till att bevara miljön. Livscykelanalyser (miljövarudeklarationer (EPD)) utgör grunden för en ekologisk bedömning av byggnader. Deklarationerna baserar...

  mer ...
 • Certifierade material

  För oss på Parador går boende med anspråk hand i hand med ansvaret att bevara naturen för de kommande generationerna. Därför erbjuder Parador produkter som har tillverkats av...

  mer ...
 • Bo sunt

  Den egna lägenhetens och arbetsplatsens betydelse för hälsan har underskattats i många år. I dag är det känt att valet av ett naturligt eller naturnära tillverkat golv påverkar...

  mer ...
 • Klartext

  Förutom att vara ledande inom design och teknologi utmärker sig innovativa företag också allt mer genom sin ekologiska medvetenhet och ett respektfullt umgänge med människan och naturen....

  mer ...

Please confirm your language in order to continue