Certifiering

Våra produkter kontrolleras och godkänns regelbundet av oberoende institutioner beträffande sina kvalitetsegenskaper och sin miljövänlighet. De viktigaste certifieringarna hittar du här.

PEFC™

Som ett internationellt erkänt certifieringssystem ska PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) säkra ett miljövänligt och ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Dess fokus ligger på skydd av biodiversitet, skogshälsa, vård och återhämtning.


FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) är ett globalt giltigt certifieringssystem för skogsbruk. Grundat 1993. Den allmännyttiga medlemsorganisationens certifiering täcker huvudområdena miljö, social hållbarhet och ekonomi. Målet är att våra skogar ska kunna uppfylla dagens behov – utan att det blir till nackdel för framtida generationer.


Blå ängeln/Der Blaue Engel

Den Blå ängeln är ett tyskt miljömärke. Det är det första och äldsta miljömärket i världen för produkter och tjänster. Det existerar sedan 1978 och delas i dag ut av tyska inrikesministeriet, tyska naturvårdsverket, RAL GmbH och ”Jury Umweltzeichen”.
 


TÜV Rheinland

TÜV Rheinland AG är ett internationellt verksamt, oberoende provningsinstitut från Köln. Dess kontrollmärke kompletteras med ett speciellt ID-nummer som är tillgängligt för allmänheten på företagets webbplats och som innehåller detaljer om respektive certifiering. Till exempel kan man under kontrollnumret 00000 39917 få reda på vilka golv i Paradors sortiment som har kontrollerats och godkänts med avseende på kvalitet, tillverkning och funktionalitet och därmed tilldelats ett certifikat.
 

Floor Score

FloorScore® är ett av de mest kända certifieringsprogrammen som testar golvbeläggningar och relaterade produkter, och som intygar överensstämmelse med inomhusluftutsläpp


Institut Bauen und Umwelt e.V.

Tillsammans med EPLF, branschorganisationen för europeiska tillverkare av laminatgolv, engagerar sig Parador i Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) för mer hållbarhet inom byggnadsväsendet. Samarbetet mellan EPLF och IBU uppstod i samband med framtagandet av EPD:er (environmental product declarations – miljövarudeklarationer) för laminatgolv. En EPD redovisar byggprodukters miljöpåverkan och används av arkitekter och planerare för en hållbarhetsbedömning av byggnader.
 


Real Wood

En golvbeläggning som bär detta kvalitetsmärke är garanterat av äkta trä. För detta borgar den europeiska branschorganisationen för parkett (FEP). Den införde officiellt det europeiska varumärket den 1 augusti 2006 för att ”underlätta identifieringen av originalprodukter”.
 


Émissions dans l’air intérieur

Sedan den 1 januari 2012 måste byggprodukter och inredningsmaterial som släpps ut på den franska marknaden klassificeras och märkas med hänsyn till sina emissioner. Det föreskriver ”Décret n° 2011-321”, som offentliggjordes den 25 mars 2011. Produkter som hamnar i kategori ”A+”, som t.ex. elastiska golvbeläggningar från serien Eco Balance PUR ingår i, enligt denna klassificering är de mest emissionssvaga.

 

eco-INSTITUT

Produkter med det märket uppfyller de av eco-INSTITUT uppsatta mycket strikta krav på skadliga ämnen och emissioner

Please confirm your language in order to continue