Eco Balance
och mer information

Laminat- och parkettprodukterna i serien Eco Balance och vårt sortiment av elastiska golvbeläggningar i serien Eco Balance PUR förenar designkvalitet och innovation med en ekologiskt hållbar tillverkning.

Skogen utgör grunden för liv – för människorna, djuren och växterna. Därför är det viktigt att den bevaras för generationer framåt.

Denna förpliktelse uppfyller vi på Parador exempelvis med Eco Balance parkett i allra högsta grad. Vid tillverkningen av Eco Balance parkett kan vi hushålla med resurserna ännu mer än hittills genom att vi använder mindre trä, men ändå kan vi bibehålla samma höga materialkvalitet. Dessutom producerar vi i österrikiska Güssing, en ort som kallas ekomecka för att man där har skapat en självförsörjande energioas med hjälp av ett biomassekraftverk. I kraftverket förångas varje dag femtio ton trä, framför allt restmaterial från vår parkettfabrik som enbart använder grön el från vattenkraft. Ur den på det sättet utvunna energin uppstår mer fjärrvärme och el än Güssings kommun själv kan förbruka. I framtiden ska till och med biodiesel genereras. I drift avger kraftverket endast så mycket CO2 som träden, som biomassan utgörs av, tidigare har upptagit från atmosfären via fotosyntes när de växte. Cykeln för trädets växande och förbränning är därför CO2-neutral.

Det gläder oss på Parador när vi med Eco Balance kan påverka människors sätt att tänka och handla på ett positivt sätt. Hos Parador kombineras företagsanda med ekologi – från våra skogsbrukspartner till produktionen och ända in i detaljer som förpackningarna till våra produkter.

Please confirm your language in order to continue