Hållbar produktion

Handlingar säger mer än ord: En faktakontroll av Paradors produktion.

På Parador används uteslutande kontrollerade råvaror för tillverkningen av produkter för hälsosamt boende. På vår produktionsplats vid Europeiska centrumet för förnybar energi (EEE) använder vi till 100 % grön el från vattenkraft – CO2-neutralt och effektivt. Användningen av inhemska träslag i parkettillverkningen garanterar korta transportvägar. Bärplattorna för våra andra golv och paneler tillverkas helt i återvinningsbara material. Dekorpapprena i våra laminatgolv består till 100 % av återvunnet papper. När de väl har lagts har alla Paradorprodukter en lång livslängd genom sin stabila konstruktion och slitstyrka. Överallt där vi kan använder vi material som utan problem kan återvinnas energi- och materialmässigt. Särskilt parkett binder CO2, vilket har en positiv inverkan på klimatet och bevisligen minskar växthuseffekten. Med avseende på primärenergibehov och växthuspotential övertygar även våra andra produkter med utomordentliga värden vad gäller miljöpåverkan.

"Textbild_Kreislauf_Nachhaltigkeit/

 

Please confirm your language in order to continue