Klartext

Förutom att vara ledande inom design och teknologi utmärker sig innovativa företag också allt mer genom sin ekologiska medvetenhet och ett respektfullt umgänge med människan och naturen.

Som företag bedriver vi vår verksamhet på ett hållbart sätt. För oss på Parador betyder det att vi är medvetna om vårt ansvar mot samhället och våra kunder som vi erbjuder pålitliga och hälsosamma produkter. Aktiv återplantering av skog och innovativa produktionskedjor kännetecknar tillverkningen hos Parador. Med vår expertis kan vi tillverka golv och väggpaneler av naturliga och naturnära material – och naturligtvis kommer vårt trä från hållbart skogsbruk. För att upprätthålla våra höga ekologiska och kvalitativa standarder utvecklar och tillverkar vi nästan hela vår produktportfölj i Tyskland och Österrike. På så sätt säkerställer vi att golv och paneler från Parador inte bara motsvarar våra höga krav på kvalitet och hållbarhet över hela linjen, utan även vad gäller arbetsförhållandena producerar Parador på ett hederligt och rättvist sätt.

 

Please confirm your language in order to continue