Miljöbalans

Miljövarudeklarationer (EPD) utgör grunden för en ekologisk bedömning av byggnader.

Deklarationerna baserar på ISO-standarder och är därför internationellt avstämda och lämpliga som intyg för efterlevnad av miljökrav i den offentliga upphandlingen. För alla Parador laminat finns en miljödeklaration typ III (ISO 14025) som ger information om produkternas miljöprestanda. Laminat övertygar med utomordentliga värden beträffande primärenergibehov och växthuspotential.

 

Textbild_Zeichnung_-kobilanz

Please confirm your language in order to continue