SLC Neumöbel-Logistik

VI LEVERERAR LOGISTISKA MÄSTARPRESTATIONER. SAMTIDIGT SOM VI TRANSPORTERAR MÖBLER.

Sedan mer än 70 är vi specialister på möbellogistik.

Oavsett om du beställer online eller offline levererar vi dina nya möbler säkert, snabbt och pålitligt. Möbelhandlare och möbeltillverkare anförtror oss med alla logistiska uppgifter – från genomtänkt lagerhantering och säker transport till noggrann överlämning hos kunden.

Vi ser oss som varuflödets arkitekter. Mer än 200 anställda på SLC ser till att kunderna är nöjda – med nya möbler som kommer fram välbehållna och i tid.

Som erfarna experter skapar vi därutöver mätbart mervärde – genom ett helhetskoncept och handfasta fördelar:

  • 60.000 m² m² optimerad lageryta med intelligent
  • Säker transport som en av Europas ledande möbellogistikföretag
  • Pålitlig och god service genom prefits (dvs. leverans till och montering hos slutkunden, kundservice och studiobyggnad
> SLC Neumöbel-Logistik webbplats

Please confirm your language in order to continue