Interior Innovation Award 2014

Interior Innovation Award delas ut av tyska formgivningsrådet Rat für Formgebung. Formgivningsrådet grundades 1953 som stiftelse på beslut av tyska förbundsdagen och främjar god design med sina tävlingar, utställningar, konferenser, seminarier och publikationer. Till formgivningsrådets stiftelsekrets tillhör för närvarande 200 designinriktade företag som sysselsätter mer än 1,8 miljoner anställda.

 

Awards_Parador_interiorinnovation2014_Urkunde

MER INFO

WEBBPLATS INTERIOR INNOVATION AWARD

Award

Please confirm your language in order to continue