Filosofi – Kvalitet

Parador, det är toppkvalitet på alla områden, made in Germany och Austria.

Vår erfarenhet utgör grunden för detta och förenar sig med drivkraften att ständigt vidareutveckla våra kunskaper inom alla relevanta segment. Den breda expertisen kommer till uttryck i det breda produktsortimentet, från dekorer i stenlook till ädla textilmaterial och klassiska trägolv. Paradors portfölj med cirka 2 000 produkter är lika varierande som människorna själva. Inom de olika golvvarianterna kan våra kunder välja mellan individuella pris- och prestandanivåer, för Parador erbjuder kvalitet med ett system som kan reagera på många individuella behov och föreställningar. Våra golvs mervärde ligger inte bara i den stora valmöjligheten, den hållbara produktionen och den excellenta designen, utan också i våra produkters intelligenta funktionalitet. Klickfogar gör det lätt att lägga ditt golv. Bearbetnings- och ytbehandlingstekniker skapar beständighet och slitstyrka på högsta nivå. Unika tillbehör – till exempel vårt stora urval av passande sockellister – är ett bevis på vårt höga kvalitetsanspråk ända ner på detaljnivå. Kvalitet med system – ett anspråk som våra

 


 

PEFC™

Som ett internationellt erkänt certifieringssystem ska PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) säkra ett miljövänligt och ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Dess fokus ligger på skydd av biodiversitet, skogshälsa, vård och återhämtning.


FSC™

FSC™ (Forest Stewardship Council) är ett globalt giltigt certifieringssystem för skogsbruk. Grundat 1993. Den allmännyttiga medlemsorganisationens certifiering täcker huvudområdena miljö, social hållbarhet och ekonomi. Målet är att våra skogar ska kunna uppfylla dagens behov – utan att det blir till nackdel för framtida generationer.


Blå ängeln/Der Blaue Engel

Den Blå ängeln är ett tyskt miljömärke. Det är det första och äldsta miljömärket i världen för produkter och tjänster. Det existerar sedan 1978 och delas i dag ut av tyska inrikesministeriet, tyska naturvårdsverket, RAL GmbH och ”Jury Umweltzeichen”.
 


TÜV Rheinland

TÜV Rheinland AG är ett internationellt verksamt, oberoende provningsinstitut från Köln. Dess kontrollmärke kompletteras med ett speciellt ID-nummer som är tillgängligt för allmänheten på företagets webbplats och som innehåller detaljer om respektive certifiering. Till exempel kan man under kontrollnumret 00000 39917 få reda på vilka golv i Paradors sortiment som har kontrollerats och godkänts med avseende på kvalitet, tillverkning och funktionalitet och därmed tilldelats ett certifikat.
 


LGA Qualitätszertifikat

Certifikatet ”LGA tested Quality” delas ut av TÜV Rheinland. Det visar att en produkt har testats med avseende på dess omfattande och varaktiga kvalitet och att dess säkerhet har övervakats; certifikatet ”LGA tested” hänvisar till testet av en produkt med avseende på vissa produktegenskaper. Till exempel visar certifikatet ”LGA schadstoffgeprüft” (föroreningskontrollerat) att en produkt är särskilt emissionssvag.
 


Institut Bauen und Umwelt e.V.

Tillsammans med EPLF, branschorganisationen för europeiska tillverkare av laminatgolv, engagerar sig Parador i Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) för mer hållbarhet inom byggnadsväsendet. Samarbetet mellan EPLF och IBU uppstod i samband med framtagandet av EPD:er (environmental product declarations – miljövarudeklarationer) för laminatgolv. En EPD redovisar byggprodukters miljöpåverkan och används av arkitekter och planerare för en hållbarhetsbedömning av byggnader.
 


Real Wood

En golvbeläggning som bär detta kvalitetsmärke är garanterat av äkta trä. För detta borgar den europeiska branschorganisationen för parkett (FEP). Den införde officiellt det europeiska varumärket den 1 augusti 2006 för att ”underlätta identifieringen av originalprodukter”.
 


Émissions dans l’air intérieur

Sedan den 1 januari 2012 måste byggprodukter och inredningsmaterial som släpps ut på den franska marknaden klassificeras och märkas med hänsyn till sina emissioner. Det föreskriver ”Décret n° 2011-321”, som offentliggjordes den 25 mars 2011. Produkter som hamnar i kategori ”A+”, som t.ex. elastiska golvbeläggningar från serien Eco Balance PUR ingår i, enligt denna klassificering är de mest emissionssvaga.

 

M1 Emission class for building material

Alla material – till och med trä – avger emissioner. Emissionsklassen för byggmaterial anger emissionskraven för de använda materialen med hänsyn till en god inomhusluftkvalitet. Klass M1, som t.ex. Eco Balance PUR har placerats i, står för låga emissioner. Produkter i klass M1 föredras av många konstruktörer, arkitekter och planeringsingenjörer vid valet av material för sina projekt.

Please confirm your language in order to continue