Parador stödjer Expedition Hope

Sedan den 2 april är Expedition Hope på väg – från Nordpolen ner till Kanada. Parador engagerar sig tillsammans med initiativet Plant-for-the-planet och Bernice Noteboom som tillryggalägger den 1 000 kilometer långa vägen till fots. Deras mål: att rikta uppmärksamhet mot polernas smältning – och not mer klimaträttvisa.

Liknande artiklar

Träd är våra livlinor

til artiklen

Startskottet till Expedition Hope gick den 2 april 2014. Då tog Felix Finkbeiner avsked av teamet runt Bernice Notenboom med en symbolisk akt. De planterar tillsammans ett träd på Nordpolen. Det stora budskapet: stoppa den globala uppvärmningen. Inom ramen för Expedition Hope tillryggalägger tre polarexperter över 1 000 kilometer på sträckan från Nordpolen till Ottawa i Kanada. På sin resa kämpar de inte bara mot klimatuppvärmningen – utan även mot temperaturer med tvåsiffriga minusgrader. Du kan hjälpa oss att täcka kostnaderna för äventyrarnas proviant, kläder och transportutrustning. Med din donation avlastar du Plant-for-the-planet och hjälper oss att fortsätta vår insats för mer klimaträttvisa. Som ett litet tack för din donation får du förutom ett donationsintyg också en urkund. Dessutom deltar du i en utlottning. Du kan vinna en Expedition Hope-specialutgåva av chokladkakan Die Gute Schokolade, en Plant-for-the-planet Tree Shirt eller vår bok ”Baum für Baum”.

MER INFO

EXPEDITION HOPES WEBBPLATS

Hemsida

PLANT-FOR-THE-PLANETS FACEBOOKSIDA

Facebook-sida
DONERA

PARADORS DONATIONSUPPMANING FÖR EXPEDITION HOPE

donera nu

Please confirm your language in order to continue