Plantera ett träd

Parador stödjer Felix Finkbeiner och elevinitiativet Plant-for-the-Planet

Liknande artiklar

Träd är våra livlinor

til artiklen

Medan systern skriker för full hals och försöker ta bort en bålgeting från sitt långa hår, tappar Felix inte fattningen. Varför gör vi inte äntligen det som klimatforskarna rekommenderar? Om vi barn inte handlar nu, kommer det att vara för sent!

Trots sin ringa ålder är den unge aktivisten helt självständig och har ett utomordentligt självförtroende. Felix Finkbeiner överöstes också med priser över hela världen för sitt elevinitiativ Plant-for-the-Planet som han grundade redan 2007. Vuxna som furst Albert av Monaco eller Gisele Bündchen låter sig fotograferas för hans klimatskyddskampanj Stop talking. Start planting!

Klaus Töpfer är organisationens beskyddare. Allt började rätt beskedligt: När Felix skulle hålla ett referat i skolan om den globala uppvärmningen hittar han information på Internet om Wangari Maathai och hennes miljöskyddsorganisation Green Belt. Hon hade på trettio år planterat mer än trettio miljoner träd i Kenya och andra länder i Afrika för att bekämpa avskogning och jorderosion. Inspirerad av fredsnobelpristagarens idé avslutar Felix sitt referat med orden: Vi barn bör plantera en miljon träd i varje land på jorden! Som följd därav skickar hans rektor honom till andra skolor som föredragshållare om hållbarhet; massor av barn ansluter sig handlingskraftigt till hans uppmaning att plantera träd och demonstrera för klimaträttvisa. Snart grundar barn över hela världen egna initiativ via Internet och webbplatsen för den unga organisationen plant-for-the-planet.org. Felix och hans ambassadörer propagerar för klimaträttvisa på konferenser och barnakademier i länder som Kina, Japan, Sydkorea, Norge, USA, Mexiko, Schweiz, Italien, Spanien, Österrike och i stora delar av Afrika, framför Europaparlamentet och vid Förenta nationerna.

”Men för oss barn handlar det inte om att försköna naturen!”

Teet har dragit tillräckligt länge; påsen landar efter ett säkert kast på en liten komposthög. ”Vi kräver att de vuxna äntligen slutar upp att ljuga för oss. Sedan många år har det åter och åter igen formulerats fantastiska klimatskyddsmål på klimatkonferenserna i slutet av december och på G8-toppmötena på somrarna. Men vi är fortfarande långt ifrån att omsätta dem i verkligheten. 30 000 barn dör av hunger i de fattigaste länderna i världen medan de vuxna i de rika länderna släpper ut koldioxid i överflöd. Denna process måste vi stoppa!” Felix framtidsplaner låter djärva – men omsättningsbara kan de ändå vara. Felix Finkbeiner vill grunda ett globalt barnparti; globala lagar ska se till att utsläppet av skadliga växthusgaser sänks till noll. ”Vi organiserar oss nu som de unga demonstranterna i arabvärldens länder, och på samma sätt som de vill vi också åstadkomma en mjuk revolution.” Ja visst ja, och 1 000 miljarder träd vill han också plantera med sina medkämpar så där i förbigående. 1,2 %, nämligen 12 miljarder träd har de redan hunnit med de senaste fem åren. Att denna stora siffra kommer inom räckhåll bidrar bland annat också Parador. För varje sålt paket av nya golvserien Eco Balance planterar Parador tillsammans med Plant-for-the-Planet ett träd. Fruktar egentligen Felix Finkbeiner överhuvudtaget inte att mäktiga lobbygrupper och tröga politiker kan krossa hans dröm tidigt? ”Inte alls”, Felix pekar upp mot taket i stugan.

”Det är som med våra bålgetingar. Ibland kommer de flygande emot en och man får lite panik. Men egentligen gör de dig ingenting. Och det ska man veta: Förutom drottningen kommer de ändå inte att överleva vintern.”

Please confirm your language in order to continue