Läggning

Eco Balance PUR golv läggs enkelt och snabbt utan lim. Det sparar resurser och gör att ytterligare lim inte behövs.

Före läggningen måste PUR-golvselementen acklimatisera sig och förvaras minst 48 timmar i originalförpackningen på läggningsplatsen. Förutom ett fast, torrt och rent underlag spelar det rätta undergolvet en avgörande roll. Det jämnar ut små ojämnheter och vid integrerad ångbroms står det för det nödvändiga fuktskyddet vid mineraliska underlag. Om ett undergolv utan ångbroms används vid mineraliska underlag måste dessutom en PE-folie läggas.

Speciella akustikprodukter från Parador minskar både rums- och stegljud. När undergolvet har lagts kan man börja med den egentliga läggningen av Eco Balance PUR-golvet. Vid flytande läggning läggs PUR-golvet utan att fästas i undergolvet. Med den enkla klicktekniken kan Parador Eco Balance PUR-golv läggas på detta sätt utan att man har några förkunskaper. PUR-golv lämpar sig för läggning på golvvärme.

Please confirm your language in order to continue