Elastisk golvbeläggning vinyl fogbild

Förutom dekor, tiljformat, läggningsmönster och ytstruktur har även fogbilden en betydande inverkan på golvets karakteristiska utseende. Medan den fogfria läggningen skapar ett lugnt, slutet intryck understryker en läggning med fogar de enskilda tiljornas individuella karaktär.

Wissenswertes_Parador_Fugenbild_M4VAlla Parador Trendtime vinylgolv har lätt fasade kanter så att det uppstår en mycket harmonisk övergång mellan tiljorna.

Parador_Fugenbild_Vinyl_angefast

Please confirm your language in order to continue