Läggning

Före läggningen måste vinylgolvselementen acklimatisera sig och förvaras minst 48 timmar i originalförpackningen på läggningsplatsen. Förutom ett fast, torrt och rent underlag spelar det rätta undergolvet en avgörande roll. Det jämnar ut små ojämnheter, minskar rums- och stegljud och vid integrerad ångbroms står det för det nödvändiga fuktskyddet vid mineraliska underlag. Vid läggning av vinylgolv med HDF-bärplatta ger det integrerade korkskiktet en minskning av stegljud. Här behövs inget undergolv från Paradors Akustikserie.
Vid läggningen måste man vid alla vinylprodukter ha ett visst minsta avstånd från fasta föremål och väggar. Vid vinyl med HDF-bärplatta ska denna ”expansionsfog” vara minst 8 mm, vid vinyl i solitt material minst 5 mm.

När undergolvet har lagts kan man börja med den egentliga läggningen. Vid flytande läggning läggs vinylgolvet utan att fästas i undergolvet. Med den enkla klicktekniken kan vinylgolv från Parador läggas enkelt utan att man har några förkunskaper. För bästa utseende rekommenderar vi att långsidan läggs parallellt med ljusinfallet. Om det finns flera ljuskällor ska du orientera dig efter den största. Generellt ska du se till att brädans not pekar in mot rummet. Golvet kan användas direkt efter läggningen. Ta bort distanskilarna och montera Parador-sockellisterna med clipteknik – så är det klart!

För en optimal användning av golvet rekommenderar vi att PU-rengöring appliceras. Den förebygger nedsmutsning och ger komplett vård för ditt vinylgolv. Om golvet används i kommersiella utrymmen (t.ex. på bilutställningar, frisörsalonger etc.) rekommenderar vi dessutom att ett PU-Anticolor-medel appliceras som ökar beständigheten mot kemikalier som färgar av sig.

 

Please confirm your language in order to continue