Ytdesign

Förutom ett stort antal dekorer övertygar Paradors vinyl genom sina många ytstrukturer, som förstärker golvens autentiska verkan i samspel med dekoren.

Naturstruktur

Den naturliga strukturen gör att man kan känna ådringen. Individuella träådringar verkar och känns på så vis mycket mer realistiska.

Borstad struktur

Den borstade strukturen intensifierar den angenämt naturliga trästrukturkänslan genom effekten av en sandblästrad, borstad yta.

Trästruktur

Ytan är inte slät utan har en universell trästrukturprägling. Den bidrar till intrycket att det rör sig om äkta trä – både optiskt och kännbart.

Råsågad struktur

Denna struktur kännetecknas av den karaktäristiskt poriga och grova ytan av sågat trä och av sin speciellt moderna ”used look” med spår av sågen.

Stenstruktur

Ytan anknyter med sin universella präglade struktur till moderna stengolv. Den har kännbara ojämnheter som på äkta sten!

 

 

Please confirm your language in order to continue