Lägga laminat rätt

Före läggningen måste laminatbrädorna acklimatisera sig och förvaras minst 48 timmar i originalförpackningen på läggningsplatsen för att förebygga skevhet och välvningar.

Förutom ett fast, torrt och rent underlag spelar det rätta undergolvet en avgörande roll. Det jämnar ut små ojämnheter och vid integrerad ångbroms står det för det nödvändiga fuktskyddet vid mineraliska underlag. Om ett undergolv utan ångbroms används vid mineraliska underlag måste dessutom en PE-folie läggas. Speciella akustikprodukter från Parador minskar både rums- och stegljud.

När undergolvet har lagts kan man börja med den egentliga läggningen av laminatgolvet. Vid flytande läggning läggs laminatgolvet utan att fästas i undergolvet. Vi rekommenderar att lämna en expansionsfog på minst 8 – 10 mm.

Dessutom ska du se till att brädans not pekar in mot rummet. För bästa utseende rekommenderar vi också att långsidan läggs parallellt med ljusinfallet. Om det finns flera ljuskällor ska du orientera dig efter den största. På så vis betonas övergångarna mellan brädorna inte så starkt och minimala höjdskillnader mellan de enskilda brädorna kastar ingen skugga.

En läggning av laminat i våtutrymmen rekommenderas generellt inte, eftersom det inte kan uteslutas att fukt tränger in och skadar golvet. Om du ändå bestämmer dig för att lägga golvet i ett våtutrymme bör det läggas med ett lämpligt avstånd från stänkvattenområden som t.ex. duschar, badkar eller liknande.

Med den enkla klicktekniken kan laminatgolv från Parador läggas på detta sätt utan att man har några förkunskaper. Paradors laminatgolv lämpar sig för läggning på golvvärme.

En extra hjälp ger vår läggningsvideo. Här visar ett proffs hur det går till och hur du löser knepiga specialfall.

Verlegevideo

 

Please confirm your language in order to continue