Ytdesign

Förutom ett stort antal dekorer övertygar Paradors laminat genom sina många ytstrukturer, som förstärker golvens autentiska verkan i samspel med dekoren.

ny

Naturstruktur

Den naturliga strukturen gör att man kan känna ådringen. Individuella träådringar verkar och känns på så vis mycket mer realistiska.

ny

Antikmatt struktur

Ett antikt trägolv får här en värdefull, realistisk tolkning. En rustikt utpräglad yta med bearbetnings- och bruksspår ger en matt antik struktur.

ny

Naturmatt struktur

Den särskilt matta looken ger intryck av en naturbehandlad yta. Träets naturliga karaktär kommer till uttryck på ett elegant sätt.

Elegant struktur

Betonade områden med kvistar och blommor förstärker dekorens naturlighet – optiskt och kännbart.

Finträstruktur

Denna yta karakteriseras av en diskret finporig trästruktur som ger laminatbrädan ett levande och ädelt utseende.

Borstad struktur

Den borstade strukturen intensifierar den angenämt naturliga trästrukturkänslan genom effekten av en sandblästrad, borstad yta.

Oljestruktur

Med sitt ädla, matta utseende motsvarar denna yta den karakteristiska utstrålningen hos oljade massiva träslag.

Briljantstruktur

Briljantstrukturen understryker karaktären hos ett blommigt ådrat trä och betonar de enskilda stavarna i skeppsgolvmönstret.

Trästruktur

Ytan är inte slät utan har en universell trästrukturprägling. Den bidrar till intrycket att det rör sig om äkta trä – både optiskt och kännbart.

Reliefstruktur

Den moderna reliefstrukturen skapar ett intryck av äkta trä och spelande matt- glanseffekter tack vare den både synliga och kännbara präglingen.

Rustik struktur

Utseendet av grovt bilat trä, som man till exempel kan finna i gamla gårdar på landet, reproduceras av denna ytstruktur.

Råsågad struktur

Denna struktur kännetecknas av den karaktäristiskt poriga och grova ytan av sågat trä och av sin speciellt moderna ”used look” med spår av sågen.

Sidenmatt struktur

Denna struktur liknar med sitt poriga, finådriga utseende obehandlat trä. Man får lust att röra vid det och det ger en speciellt intensiv haptisk upplevelse.

Stenstruktur

Ytan anknyter med sin universella präglade struktur till moderna stengolv. Den har kännbara ojämnheter som på äkta sten!

Vintagestruktur

Gamla tiders ojämförliga charm blir förnimbar genom speciella träimitationer (kvistar, sprickor, spacklingar).

Please confirm your language in order to continue