Produktuppbyggnad parkett

Parador parkett övertygar inte bara genom många individuella gestaltningsmöjligheter och utomordentlig kvalitet, utan också genom intelligent teknik för enkel och bekväm läggning. Det patenterade Automatic-Click®-systemet med låsning av både lång- och kortsidorna och det innovativa Allround-Click- systemet gör besvärliga verktyg överflödiga, minskar tidsåtgången avsevärt och ger en perfekt läggbild oavsett om golvet läggs flytande eller limmas mot underlaget. Impregneringen av lamell- och ytskiktet som görs på fabriken skyddar parketten mot fukt. Produktuppbyggnaden i tre skikt ger en hög formstabilitet, medan ytskiktet av massivt trä i hög kvalitet garanterar en lång livslängd.

Uppbyggnad Parador parkett

  1. Ytskikt
  2. Massiv kärna av gran/ädelgran
  3. Bottenlager av faner
  4. Klickfog

Uppbyggnad Parador parkett Eco Balance

  1. Ytan naturoljad (100 % naturliga material) eller lackad (inga lösningsmedel, 100 % fasta ämnen, emissionskontrollerad).
  2. Effektivt 2,5 mm tjockt ytskikt av massivt trä i hög kvalitet; hållbart och resurssnålt.
  3. Ytskiktet är impregnerat runt om (med naturligt vax) för extra svällskydd.
  4. 100 % trä – bottenlager av faner för optimal stabilitet.
  5. Patenterad klickmekanism för en säker och enkel läggning utan lim.
  6. 100 % träkärna av inhemsk gran/ädelgran; utgör den kvalitativa grunden för produktens långa livscykel och är samtidigt ekologiskt hållbar och resurssnål.

Please confirm your language in order to continue