Skötsel & rengöring

Tack vare de förbehandlade ytorna kan Parador parkettgolv rengöras och skötas enkelt. För att du ska få glädje av ditt golv under lång ger vi dig här ytterligare några tips om rengöring och skötsel.

Generellt rekommenderar vi en regelbunden rengöring med dammsugare och borste. Smutsfläckar kan torkas bort med en lätt fuktad trasa. Lämna inte stående vatten på golvet. Torka omedelbart upp stående vätskor från golvet. Vi rekommenderar att man använder sig av en dörrmatta eller fotskrapa så att man inte drar in sand och smuts som fungerar som slippapper. Skydda träet mot repor genom att förse stolar och bord med mjuka filttassar. Småskador och kvisthål kan repareras med mjukvax i passande färg. Om parkettgolvet renoveras måste lackade ytor slipas över hela ytan.

Beroende på hur mycket golvet kommer att belastas rekommenderar vi att oljade golv oljas omedelbart efter läggningen. Detta är särskilt av betydelse för färgade och strukturförändrade ytor och det bidrar till att hålla din parkett snygg lång tid framöver. Repor och mindre skador på naturoljade golv kan repareras partiellt. Lämpliga rengörings- och vårdprodukter för den efterföljande nödvändiga ytbehandlingen hittar du under rubriken Tillbehör. Du kan också använda motsvarande olje- eller rengöringsprodukter från fackhandeln.

Allt efter påfrestning/belastning och för en lång livslängd rekommenderar vi att den användningsklara ytan behandlas direkt efter läggningen innan golvet används och att den sköts regelbundet. Starkt belastade områden, färgade och strukturförändrade ytor samt vid rustika sorteringar rekommenderar vi att golvytan behandlas med Saicos Ecoline golvolja av en professionell parkettläggare.

För underhållsrengöring kan naturoljade ytor behandlas med i handeln vanliga rengörings- och vårdprodukter för lufttorkande eller oxidativt torkande naturoljade ytor. Använd inte en för våt trasa när golvet torkas. Trasan ska endast vara lätt fuktad. Använd inte skurmedel, bonvax eller polityrer, eftersom dessa ger ett grumligt utseende.

Genom ljuspåverkan utlöses kemiska reaktioner i träet, vilket leder till att träytans färg förändras. Färgförändringen gör att hela golvet får en jämnare färg. På så sätt utjämnas små färgskillnader automatiskt med tiden.

Please confirm your language in order to continue