Ytstruktur

Borstad, sågad och handbearbetade ytstrukturer understryker den autentiska karaktären hos naturmaterialet trä.

Handscraped

Borstad, sågad och handbearbetade ytstrukturer understryker den autentiska karaktären hos naturmaterialet trä.

Elephant Skin

Träfenomen som ådringar, kvistar eller sprickor bearbetas och framhävs av hantverkaren. Den handbearbetade ytan ”elephant skin” fördjupar på så sätt den individuella prägeln hos en tilja. Det blir nästan ett golv som ser ut att ha en lång historia.

Sågstruktur

Med intelligent teknik har vi imiterat ett sågat utseende såsom det såg ut på den tiden trä bearbetades med handverktyg när hyvel- och slipmaskiner ännu inte hade uppfunnits och balkar och brädor monterades i nysågat tillstånd. Oregelbundenheten hos ”sågmärkena” som löper tvärs över ådringen karaktäriserar denna traditionella, arkaiska design.

Borstad

Genom att bearbeta träytan med stålborstar framhävs den naturliga ådringen. Trästrukturen inte bara syns, utan den känns också.

Wavescraped

Inspirerade av vattnets kraft som formar kusterna, klipporna och drivveden har vi utvecklat ytan Wavescraped som uppvisar oregelbundna och grunda fördjupningar i träet, liknande de spår som en våg efterlämnar på stranden. En synlig och kännbar upplevelse.

Please confirm your language in order to continue