Vägg & Innertak Fogbild

Utöver dekor, format och ytstrukturen har även fogbilden ett avgörande inflytande över panelernas klassiska look. Produkterna i serien ClickBoard däremot är foglös och skapar en nästan övergångsfri optik. Medan en fogfri panellering ger ett lugnt, slutet intryck understryker en panellering med fogar de enskilda panelernas individuella karaktär. Med möjligheten att välja mellan olika fogbilder ökar Parador möjligheterna för individuell gestaltning.

 

 

Wissenswertes_Fugenbild_Wand-Decke_0_fugeClickBoard

Fugeløs

Panelerna anslutar till varandra utan synliga avslutningar. Slutet helhetsintryck.


 

Wissenswertes_Fugenbild_Wand-Decke_0_fuge

Dekorpaneler

Designfog

Design-fogen ger filigrana övergångar och en exklusiv optik.


 

Wissenswertes_Fugenbild_Wand-Decke_0_fuge_nut_federDekorpaneler

Modern 0 cm-fog

Modern 0 cm-fog genom runtom-softline-kant. De enskilda panelerna lyft fram särskild. 

Wissenswertes_Fugenbild_WandDecke_ClickBoard_fugenlos

Wissenswertes_Fugenbild_WandDecke_Paneele_Designfuge

Wissenswertes_Fugenbild_WandDecke_Paneele_0cm_Designfuge

Please confirm your language in order to continue