Montaget

Parador ClickBoard och dekorpaneler kan i princip användas i alla bostäder. Därför kan de även användas i utrymmen med växlande klimatiska förhållanden såsom t.ex. i badrummet eller i köket. Dock borde ClickBoard och dekorpanelerna inte användas i stänkvattensområden.

För att undvika skador borde speciellt de långa formaten bäras av två personer. Innan montaget skall panelerna - för att acklimatiseras - förvaras på användningsplatsen under minst 48 timmar i oöppnad förpackning. För montaget krävs en underkonstruktion som beläggs med ClickBoard eller dekorpanelerna.

Det är viktig att underkonstruktionen läggs åt rätt håll för att säkerställa ett optimalt montageresultat. För paneler med en total tjocklek på mer än 11 mm skall underkonstruktionens avstånd vara 60 cm, för paneler med en total tjocklek under 11 mm borde avståndet vara 40 cm. Det är viktig att panelernas not pekar nedåt under montaget.

Montaget kan göras av en person men det går enklare om man är två. ClickBoard fästs innanför ytan med mittklammer i underkonstruktionen. På grund av sin höga vikt är breda ClickBoard-paneler inte lämpade som takbeklädnad. För montage under taket skall därför smala ClickBoard-paneler användas. Dekor-panelerna ur serierna: Basic 10, Rapido Click och Milano Click fixeras med fästklon för Click-paneler, Novara med profilklon 3 för spont-not-paneler.

Please confirm your language in order to continue