Integritetspolicy

Datasäkerhetsdeklaration

Vi tackar för visat intresse i vår Parador hemsida. Skyddet av din integritet är mycket viktig för oss. I det följande kommer Du att få omfattande informationer om hur vi hanterar Dina personuppgifter. Principiellt följer vi alltid föreskrifterna för datasäkerheten enligt den tyska datasäkerhetsgrundförordningen (DSGVO), tyska Bundesdatenschutzgesetz (datasäkerhetslagen) (BDSG) i den nya versionen och andra juridiskt bindande föreskrifter.

 

Namn och kontaktuppgifter

Den ansvarige på Parador GmbH kan nås via:

Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld; Tyskland

VD

Hendrik Voß, Stefan Kükenhöhner

 

 

Datasäkerhetsombudets kontaktuppgifter

E-mail: Datenschutz@Parador.de

 

Ändamål och rättsliga grunder för datahanteringen

Vi sparar de personuppgifter som Du frivilligt lämnar till oss när Du skickar Din ansökan, beställer prover eller kataloger, tar kontakt med oss (t.ex. via kontaktblanketten eller E-mail) eller öppnar ett kundkonto.

Utöver det sparas personuppgifter när Du ber om en konsultation under sökning efter återförsäljare och när Du ber om produktreservering hos en partner på plats. För den fortsatta hanteringen av dessa processer kommer Din förfrågan inkl. Dina personuppgifter att vidarebefordras till den av Dig valda återförsäljaren.

För hantering av en online-direktbeställning för produkterna i varukorgen, vidarebefordras Dina uppgifter beträffande produktval utan personkoppling till den av Dig valda Online-shop.

Vilka uppgifter som sparas syns på respektive inmatningsblankett. Inmatning av personuppgifter krävs både för ansökningar, beställningen av prover och kataloger, för öppnandet av kundkonto samt för så kallade ”gäst-beställningar” och vid ansökan om en konsultation eller produktreservering hos en lokal återförsäljare. Vi använder de av Dig lämnade uppgifterna för att hantera ansökan, beställningar av prover och kataloger och för att hantera Dina förfrågningar.

 

Uppgifternas mottagare

  • Interna avdelningar
  • Partnerföretag inom ramen av uppdrag som underleverantör

 

Överlämning av Dina uppgifter till tredje part sker endast när det behövs för att utföra och hantera respektive tjänst.

 

För hanteringen av prov- och katalogbeställningar överlämnas Dina uppgifter så långt det behövs till företaget som har uppdraget att leverera beställningen.

För hanteringen av konsultationsbokningar eller produktreserveringar hos en återförsäljare på plats skickas Dina personuppgifter till den av Dig valda återförsäljaren.

När Dina uppgifter har skickats till den av Dig valda återförsäljaren för att hantera konsultationstiden, reservering av produkter hos en återförsäljare på plats eller för överföring till försäljnings-onlineshop avgörs den fortsatta hanteringen av respektive återförsäljarens datasäkerhetsbestämmelser

 

Överföring till tredje land

Planeras inte för tillfället.

 

Uppgifternas lagringstid

  • Inom ramen för affärsrelationer så länge den relationen varar
  • Fakturarelevanta uppgifter under 10 år

 

Du kan besöka våra hemsidor utan att lämna uppgifter om Din person. Vi lagrar tillgreppsdata endast i så kallade Server-Logfiles, som t.ex. namnet på den nedladdade filen, avropets datum och klockslag, den överförda datavolymen och den frågande nätleverantören. Dessa uppgifter används endast för att säkra sidans störningsfria drift och för att förbättra vår presentation och kan inte kopplas till Din person.

Ett medgivande för lagring av Dina personuppgifter (på t.ex. kontaktsidan) kan när som helst via E-mail återkallas med verkan på framtiden: Datenschutz@Parador.de

 

Rätt till upplysning, rättelse, borttagning, begränsning av hanteringen

Parador GmbH´s kunder, intressenter och medarbetare har rätt till upplysning, rättelse och borttagning eller begränsning av hanteringen av de hos oss lagrade personuppgifterna. Borttagning sker när inga krav på lagring föreligger. Så länge krav på lagring föreligger kan en begränsning av hanteringen genomföras.

 

Rätt att motsätta sig, överföring av uppgifter och återkalla ett medgivande

Kunder, intressenter och medarbetare har rätten att motsätta sig hanteringen och rätten till överföring av uppgifter. Där hanteringen baseras på ett medgivande som i fallet för medgivandet till ett svar via E-mail, kan detta medgivande när som helst återkallas med verkan för framtiden.

 

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Berörda personer har rätten att klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den för oss ansvariga tillsynsmyndigheten har följande kontaktuppgifter:

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44; 40102 Düsseldorf; Tyskland Tel.: +49-211/38424-0; poststelle@ldi.nrw.de

Krav på överlämnandet av uppgifter

Att överlämna personuppgifter krävs för att kunna ha en affärsrelation. När personuppgifter inte överlämnas kan affärsrelationen med Parador GmbH vara delvis eller helt omöjligt.

I detta sammanhang förekommer inga automatiserade beslutsprocesser inklusive profiling.

 

Hantering av personuppgifter

På vår hemsida sparas, hanteras och används Dina personuppgifter endast om Du har skickat en förfrågan via E-mail eller skickar de nödvändiga uppgifterna för att hantera Dina önskemål. Du bestämmer själv om och vilka uppgifter Du vill lämna till oss.

Användning och överlämning personuppgifter och ändamålsbegränsning

När Du skickar ett E-mail till oss uppstår personuppgifter. Därför vidtar vi de nödvändiga åtgärderna för att skydda dessa uppgifter och hanterar dessa sedan endast för att avveckla avtalet och för att skydda våra legitima affärsintressen (enligt artikel 6.1 f DSGVO). Alla system där Dina uppgifter lagras är skyddade med lösenord och bara tillgängliga för vissa personer. Våra medarbetare skall följa datasekretessen. Vi överlämnar våra kunders personuppgifter inte till andra, obehöriga.

Länkar till andra internetutbud

Där vi inom vårt internetutbud via länkar hänvisar till andra webbsidor, är det operatörerna för det externa utbudet resp. sidorna ansvariga för datasäkerhetsföreskrifterna.

 

Användning av cookies

För att besöket på vår webbsida skall bli så attraktiv som möjligt och för att kunna använda vissa funktioner använder vi på olika sidor så kallade cookies. Det handlar om små textfiler som sparas på Din terminal. Vissa av våra cookies raderas igen när webbläsaren har stängts (så kallade mötes-cookies). Andra cookies ligger kvar på Din terminal och ger oss möjligheten att känna igen Din webbläsare när Du besöker oss nästa gång (persistenta cookies). Det gör det tekniskt möjligt att utforma så kallade ”Användarprofiler”. Vi vill uttryckligen påpeka att Du, när Du bekräfta dataskyddsbestämmelserna, även godkänner insatsen av cookies. Du kan ställa in Din webbläsare så att den informerar Dig när cookies skall placeras och avgöra i varje enskilt fall om det accepteras eller Du kan utesluta placeringen av cookies för vissa fall eller rent allmänt. När cookies inte accepteras kan funktionerna på vår webbsida vara begränsade.

 

Användning av Google Analytics för webbanalys

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalysservice av Google Inc. (www.google.de). Google Analytics använder så kallade ”Cookies“, textfiler som sparas på Din dator och ger möjligheten att analysera Din användning av webbsidan. Informationerna om Din användning av denna webbsida som cookien skapar överförs som regel till en Google server i USA och sparas där. Om IP-anonymiseringen har aktiverats på denna webbsida kortar Google Din IP-adress innan den lämnar den Europeiska unionen eller det europeiska ekonomiska området. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google server i USA och kortas där. IP-anonymiseringen har aktiverats på denna webbsida. På uppdrag av operatören för denna webbsida kommer Google att använda dessa informationer för att sammanställa rapporter om webbaktiviteterna och för att utföra ytterligare till webbsides- och internetanvändningen kopplade tjänster för webbsidans operatör. Den IP-adressen som Din webbläsare inom ramen av Google Analytics överförde kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Du kan, via inställningarna på Din webbläsare, förhindra att cookies lagras men vi vill påpeka möjligheten att Du i så fall inte kan använda webbsidans alla funktioner helt och hållet. Utöver det kan Du förhindra att de av cookien skapade och till Din användning av webbsidan relaterade uppgifterna (inkl. Din IP-adress) överförs till Google och hanteras av Google genom att ladda ned och installera den följande Browser-Plugin som finns bakom länken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt till Browser-Plugin kan Du klicka här för att i framtiden förhindra att Du registreras av Google Analytics på denna webbsida. Då lagras en Opt-Out-Cookie på Din terminal. När du raderar Dina cookies måste Du klicka på länken igen.

 

Användning av Social Plug­ins (facebook, google +, Twitter, Pinterest, Instagram)

På vår webbsida används så kallade Social Plugins (”Plugins“) av de sociala nätverken Facebook och Google+ och av Mikroblogging-tjänsten Twitter samt av Pinterest och Instagram. Dessa tjänster levereras av företagen Facebook Inc., Google Inc. och Twitter Inc. och Pinterest och Instagram. (”leverantörer“). Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Du hittar en översikt över Facebooks plugins och deras utseende här: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Du hittar en översikt över Googles plugins och deras utseende här: https://developers.google.com/+/web/

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Du hittar en översikt över Twitter-buttons och deras utseende här: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest drivs av Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA. Ytterligare informationer finns på internet under www.pinterest.com.

Instagram erbjuda av Facebook. Ytterligare informationer finns på internet under www.instagram.com.

 

När Du öppnar en sida inom vår hemsida som innehåller en sådan plugin upprättar Din webbläsare en direkt kontakt med Googles, Facebooks, Twitters, Pinterests eller Instagrams server. Plugins innehåll skickas från respektive leverantör direkt till Din webbläsare och fogas in i sidan. När denna Plugin fogas in, får leverantören veta att Din webbläsare har öppnat respektive sida på vår hemsida; även om Du inte har någon profil i respektive sociala nätverk eller inte är inloggat för tillfället. Din webbläsare skickar den informationen (inklusive Din IP-adress) direkt till respektive leverantörs server (t.ex. till USA) och lagras där. När Du är loggat in på ett av de sociala nätverken får leverantören möjligheten att direkt koppla besöket på vår webbsida till Din profil på t.ex. Facebook eller Google+ eller Twitter. Om Du arbetar med dessa plugins och t.ex. Trycka på knappen ”Gilla” eller knappen ”+1” överförs även den informationen direkt till leverantörens server och lagras där. Informationerna offentliggörs även i det sociala nätverket och visas där för Dina kontakter. Ändamålet och omfånget av leverantörens datainsamling och den fortsatta hanteringen och användning av uppgifterna samt Dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda Din integritet finns i respektive leverantörs datasäkerhetsinformationer.

Facebooks datasäkerhetsinformationer: http://www.facebook.com/policy.php

Googles datasäkerhetsinformationer: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitters datasäkerhetsinformationer: https://twitter.com/privacy

Pinterests datasäkerhetsinformationer: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0

Instagrams datasäkerhetsinformationer: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

För att förhindra att Google, Facebook, Twitter, Pinterest eller Instagram direkt kopplar de samlade uppgifterna om Ditt besök på vår hemsida till respektive sociala nätverk, skall Du logga ut Dig från respektive nätverk innan Du besöker vår hemsida. För att helt förhindra installationen av dessa plugins kan Du även installera Add-Ons på Din webbläsare t.ex. via Skript-Blocker ”NoScript“ (http://noscript.net/).

 

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera Dina personuppgifters säkerhet. Dina uppgifter skyddas mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulation och obehörigt tillträde. När Du vill skickar skyddade uppgifter och föredrar en säker kommunikationsväg kan Du skicka Din E-mail kodad via S/MIME. Du får vår offentliga nyckel [S/MIME Public-Key] också via E-mail. Våra webbsidor kan även öppnas kodad via TLS [https].

 

Frågor, anmärkningar och upplysningar

Eventuella frågor kring insamlingen, hanteringen och användning av Dina personuppgifter, upplysningar rättelser, spärrning och borttagning av uppgifter samt återkallelse av lämnade medgivanden och protest mot en viss dataanvändning ber vi att Du skickar som E-mail till företagets datasäkerhetsombud: Datenschutz@Parador.de

Please confirm your language in order to continue